Om Orgelklubben

 

Vores målsætning

Orgelklubbens målsætning er at få flere børn og unge i gang med at spille kirkeorgel, så vi også i fremtiden har dygtige organister og velholdte orgler i Danmark.

Hvordan:

Orgelklubbens stifter, Katrine Immerkjær Kristiansen, underviser interesserede organister i at undervise børn og unge. Organisterne uddannes i metodik, repertoire, udvikling, nodelæsning m.m.

Orgelklubben afholder jævnligt arrangementer, hvor interesserede børn og unge kan høre og prøve orglet. Ønsker du et sådan arrangement i din kirke, kan du kontakte Orgelklubben.

Katrine I. Kristiansen tager ud til interesserede menighedsråd og fortæller om arbejdet og fortæller om gevinsterne for kirken ved at der undervises i orgel for børn og unge i kirken.

Orgelklubben har samarbejdspartnere i hele verden og holder sig opdateret om nye tiltag indenfor området børn, unge og orgel.

Orgelklubben arbejder tæt sammen med Kirkemusikskolerne, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium i Danmark og ønsker at styrke fødekæden helt fra barn til den konservatorieuddannede organist.

Orgelklubbens historie

I 2011 tog Katrine Immerkjær Kristiansen sammen med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole initiativ til at starte Orgelklubben. I sommeren 2015 blev Katrine færdig med sin pædagogiske master. En master, som bl.a. afsluttedes med udgivelsen af Danmarks første orgelbog for børn og unge.

Projektet har hidtil været et samarbejde mellem diverse musikskoler, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg, og kirker. Nu er diverse kirkekor, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kirkemusikskolerne i Danmark også en del af samarbejdspartnerne.

Sjællands Kirkemusikskole søgte og fik 600.000 kr. med en ligelig fordeling af de 3 kirkemusikskoler, som skulle bruges over 3 år. Bevillingen udløb i slutningen af december 2017 og blev brugt til undervisning af elever, uddannelse af nye lærere, Mini Camp på DKDM, pædagogiske dage med div. nationale og internationale foredragsholdere, etablering af nye samarbejdspartnere m.m.

Til daglig kører Orgelklubben på Vesterbro, hvor børn og unge får orgelundervisning. Flere organister har nu taget undervisningskursus og har herefter startet orgelundervisning op i flere andre danske byer, herunder kan nævnes Kolding, Ribe, Haderslev og Esbjerg.

Ønsker du at komme igang med at undervise? Ønsker du at skabe mere opmærksomhed omkring instrumenternes dronning? Eller ønsker du at dit barn kommer igang med at spille orgel?

Orgelklubben er støttet af Augustinus Fonden og Frobeniusfonden og arbejder sammen med Sjællands Kirkemusikskole.

Gå til kontakt

Orgelklubben og Katrine laver også skolekoncerter. Ved disse koncerter er orglet i centrum, og børnene kommer helt tæt på orglet. Hvis din klasse eller skole har lyst til at høre mere eller deltage, kan I skrive her.

 

ORGANISATION

Orgelklubben er fra maj 2021 en selvejende institution med en bestyrelse og et repræsentantskab.

Orgelklubbens bestyrelse

 • Bine Bryndorf, formand, domorganist i Roskilde Domkirke.
 • Mads Djernes, næstformand, præst ved Nørremarkskirken i Vejle, organist og formand for udvalget for kirkemusik, Haderslev Stift.
 • Kirsten Nielsen, docent i musikpædagogik på Syddansk Musikkonservatorium.
 • Ole Brinth, tidligere rektor for Sjællands Kirkemusikskole.
 • Nathan Meister, forældrerepræsentant.

Orgelklubbens repræsentantskab

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Sjællands Kirkemusikskole
 • Vestervig Kirkemusikskole
 • Løgumkloster Kirkemusikskole
 • OrkesterEfterskolen
 • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Syng Danmark, netværket af sangkraftcentrene
 • Dansk Organist og Kantor Samfund
 • Organistforeningen
 • Folkekirkens Ungdomskor

Orgelklubbens vedtægter

vedtgter-for-orgelklubben-vedtaget-7.-maj-2021_underskrevet

 

X