Om Orgelklubben

 

Vores målsætning

Orgelklubbens målsætning er at få flere børn og unge i gang med at spille kirkeorgel. Orgelklubben er et musikalsk fællesskab.

Orgelklubben baner vejen for, at det kan blive muligt for at børn at gå gratis til kirkeorgel i hele landet.

Orgelklubben vil gerne være med til at afhjælpe den store organistmangel, der er i Danmark.

Orgelklubben vil gerne sætte fokus på at få uddannet dygtige organister, som også kan være med til at vedligeholde alle kirkernes orgler i Danmark.

 

Hvordan:

Orgelklubbens stifter, Katrine Immerkjær Kristiansen, underviser interesserede organister i at undervise børn og unge. Organisterne uddannes i metodik, repertoire, udvikling, nodelæsning m.m.

Orgelklubben afholder jævnligt arrangementer, hvor interesserede børn og unge kan høre og prøve orglet. Ønsker du et sådan arrangement i din kirke, kan du kontakte Orgelklubben.

Katrine I. Kristiansen tager ud til interesserede menighedsråd og fortæller om arbejdet og fortæller om gevinsterne for kirken ved at der undervises i orgel for børn og unge i kirken læs mere her

Orgelklubben arbejder tæt sammen med Kirkemusikskolerne, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium i Danmark samt KORLIV- folkekirkens kororganisation. Derudover har Orgelklubben samarbejdspartnere internationalt i Europa. Orgelklubben ønsker at være førende indenfor området børn, unge og orgel, og derfor holder vi os hele tiden opdateret med nye tiltag.

Orgelklubben ønsker at styrke fødekæden fra barn til den konservatorieuddannede organist.

 

Orgelklubbens historie

I 2011 tog Katrine Immerkjær Kristiansen sammen med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole initiativ til at starte Orgelklubben. I sommeren 2015 blev Katrine færdig med sin pædagogiske master. En master, som bl.a. afsluttedes med udgivelsen af Danmarks første orgelbog for børn og unge.

Projektet har hidtil været et samarbejde mellem diverse musikskoler, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg, og kirker. Nu er diverse kirkekor, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kirkemusikskolerne i Danmark også en del af samarbejdspartnerne.

Sjællands Kirkemusikskole søgte og fik 600.000 kr. med en ligelig fordeling af de 3 kirkemusikskoler, som skulle bruges over 3 år. Bevillingen udløb i slutningen af december 2017 og blev brugt til undervisning af elever, uddannelse af nye lærere, Mini Camp på DKDM, pædagogiske dage med div. nationale og internationale foredragsholdere, etablering af nye samarbejdspartnere m.m.

Flere organister har taget undervisningskursus og Orgelklubben er hermed startet orgelundervisning op i hele landet. Til daglig holder Orgelklubben til i København.

Stifteren af Orgelklubben er Katrine I. Kristiansen. Hun begyndte sin musikalske løbebane i Faaborg Musikskole. Hurtigt stiftede hun bekendtskab med kirkeorglet og allerede som 14-årig startede hun med at vikariere i de sydfynske kirker. I 2011 afsluttede Katrine sin kandidatgrad hos Professor Wolfgang Zerer, Hamborg, med topkarakter. Efterfølgende blev hun optaget i solistklassen hvorfra hun debuterede i november 2013 hos Sven-Ingvart Mikkelsen og Margaret Phillips, London. Hun har modtaget undervisning af de førende organister i hele verden.

Katrine afsluttede sin pædagogiske master i kirkeorgel på DKDM i januar 2016 med topkarakterer og udgav i den forbindelse Danmarks første orgelskole for børn og unge. Bogen indeholdende salmer, rytmiske og klassiske værker. Se alt materiale her. 

I 2018 uddannede Katrine sig til klokkenist i Løgumkloster.

I 2019 udgav Katrine sammen med kirke.dk en samling af nyskrevne værker til brug ved familiegudstjenester. 20 værker til børn/unge/nybegyndere, der spiller orgel, og 20 værker til professionelle organister. Katrine er 1. organist ved Brøndby Strand Kirke samt adjunkt på Det Kongelig Danske Musikkonservatorium.

 

Ønsker du at komme i gang med at undervise? Ønsker du at skabe mere opmærksomhed omkring instrumenternes dronning? Eller ønsker du at dit barn kommer i gang med at spille orgel? Læs mere her.

 

Orgelklubben er støttet af Augustinus Fonden og Frobeniusfonden.

 

 

ORGANISATION

Orgelklubben er fra maj 2021 en selvejende institution med en bestyrelse og et repræsentantskab.

Orgelklubbens bestyrelse

 • Morten Thaysen, formand, domprovst over Ribe Domprovsti og sognepræst ved Ribe Domkirke og Seem Kirke.
 • Mads Djernes, næstformand, præst ved Nørremarkskirken i Vejle, organist og formand for udvalget for kirkemusik, Haderslev Stift.
 • Kirsten Nielsen, docent i musikpædagogik på Syddansk Musikkonservatorium.
 • Ole Brinth, tidligere rektor for Sjællands Kirkemusikskole.
 • Nathan Meister, forældrerepræsentant.

Orgelklubbens repræsentantskab

 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Sjællands Kirkemusikskole
 • Vestervig Kirkemusikskole
 • Løgumkloster Kirkemusikskole
 • OrkesterEfterskolen
 • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Syng Danmark, netværket af sangkraftcentrene
 • Dansk Organist og Kantor Samfund
 • Organistforeningen
 • KORLIV – folkekirkens kororganisation

Orgelklubbens vedtægter

vedtgter-for-orgelklubben-vedtaget-7.-maj-2021_underskrevet

 

X